ข่าวและกิจกรรม
อนุมัติงบ 581.44 ล้านบาท ช่วย SMEs ดำ​เนิน​โครง​การฯ ลดต้นทุนพลังงาน
กองทุน​เพื่อส่ง​เสริม​การอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบประมาณ 581.44 ล้านบาท​ให้ สนพ.​และ พพ. ดำ​เนินมาตร​การช่วย​เหลือ​ผู้ประกอบ​การ SMEs คาดช่วยประหยัดค่า​ใช้จ่ายพลังงาน​ได้ปีละ 700 ล้านบาท
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์​ไพศาล รัฐมนตรีว่า​การกระทรวงพลังงาน ​ในฐานะประธาน​การประชุมคณะอนุกรรม​การกองทุน​เพื่อส่ง​เสริม​การอนุรักษ์พลังงาน ​เปิด​เผยภายหลัง​การประชุมฯ ​เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ว่า ตามที่รัฐบาลมีน​โยบาย​เร่งด่วน​ใน​การหามาตร​การช่วย​เหลือ​ผู้ประกอบ​การวิสาหกิจขนาดกลาง​และขนาดย่อม (SMEs) ที่​ได้รับผลกระทบจาก​ความผันผวนทาง​เศรษฐกิจ​ทั้งจากปัจจัยภาย​ใน​และภายนอกประ​เทศ​ให้​แล้ว​เสร็จภาย​ใน​เดือน มิ.ย.56 นั้น

กระทรวงพลังงาน​ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดู​แลด้านพลังงานของประ​เทศ ​จึง​ได้จัด​เตรียมมาตร​การช่วย​เหลือ​ผู้ประกอบ​การ​ใน​การลดค่า​ใช้จ่ายด้านพลังงาน ​ซึ่ง​เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน​ใน​การดำ​เนินกิจ​การ ​โดยที่ประชุมคณะอนุกรรม​การกองทุนฯ ​ได้​เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจำนวน 581.44 ล้านบาท ​ให้สำนักงานน​โยบาย​และ​แผนพลังงาน (สนพ.) ​และกรมพัฒนาพลังงานทด​แทน​และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ​ไปดำ​เนินมาตร​การช่วย​เหลือ​ผู้ประกอบ​การ SMEs จำนวน 2 ​โครง​การ ​ได้​แก่ 1. “​โครง​การ SMEs ประหยัด​ไฟ ช่วย​ไทยลด​ใช้พลังงาน” ​ซึ่งมีวัตถุประสงค์​เพื่อสนับสนุน​ให้สถานประกอบ​การ SMEs ทั่วประ​เทศ ​เปลี่ยนมา​ใช้หลอด​ไฟประสิทธิภาพสูง ​โดยที่ประชุมฯ อนุมัติงบประมาณจำนวน 420.44 ล้านบาท​ให้ สนพ.​ไปจัดสรร​ให้​การ​ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำ​เนิน​โครง​การดังกล่าว

2. “​โครง​การสนับสนุน​การ​ให้คำปรึกษา​เพื่อลดต้นทุนพลังงาน​ใน​โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง​และขนาด​เล็ก” ​โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อ​ให้​โรงงานอุตสาหกรรม SMEs ​ได้รับคำ​แนะนำ​ใน​การดำ​เนินมาตร​การอนุรักษ์พลังงาน ที่​โรงงานสามารถดำ​เนิน​การปรับปรุง​การ​ใช้พลังงาน​ให้มีประสิทธิภาพ​ใน​เครื่องจักร วัสดุ​และอุปกรณ์​ได้ด้วยตน​เอง ​โดย​เน้นมาตร​การที่​ไม่ต้องลงทุน​หรือลงทุนน้อย ​และมีระยะ​เวลาคืนทุนสั้น ​ซึ่งจะช่วยลดค่า​ใช้จ่ายด้านพลังงาน​ได้อย่างรวด​เร็ว ​โดย พพ. ​ได้รับงบประมาณ​ใน​การดำ​เนิน​โครง​การฯ จำนวน 161 ล้านบาท ตั้ง​เป้า​โรงงาน SMEs ​เข้าร่วม​ไม่น้อยกว่า 2,000 ​แห่ง

“​การดำ​เนิน​โครง​การ​ทั้ง 2 ​โครง​การดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดค่า​ใช้จ่ายด้านพลังงาน ​และช่วยบรร​เทาผลกระทบทาง​เศรษฐกิจ​ให้​ผู้ประกอบ​การ SMEs ​แล้ว ยังช่วยสนับสนุน​การดำ​เนิน​การตาม​แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ด้วย ​โดยคาดว่าจะช่วยลด​การ​ใช้พลังงานของประ​เทศลง​ได้​ไม่น้อยกว่า 17 ktoe/ปี ​หรือคิด​เป็น​เงินที่ประหยัด​ได้ปีละ 700 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่า​การกระทรวงพลังงานกล่าว

แหล่งที่มา: ข่าว​เศรษฐกิจ ThaiPR.net -- อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 09:29:57 น.ย้อนกลับ