รู้จักไฮไดรพาวบริษัท ไฮโดรพาว จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์สำหรับรถบรรทุก รถบัสโดยสาร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้แก่ อุปกรณ์เกียร์ฝาก (PTO - Bezares) ปั๊มลม (HORI) เครื่องอัดจารบีอัตโนมัติ (BEKA-MAX) แอร์หลังคารถบัส (KB Auto Tech) และอะไหล่เกียร์ทุกชนิดจากต่างประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัท ไฮโดรพาว จำกัด ของเราได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากลูกค้าให้เติบโตขึ้นอย่างเรื่อยมา สินค้าของเราคุณภาพดีและราคาย่อมเยา ทางเรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ทุกตัวว่าจะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี