เครื่องอัดจารบี Beka-Max สำหรับงานหล่อลื่นทุกประเภทจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหล่อลื่น โรงงาน รถทุกประเภท กังหันลม และอื่นๆ